خودروهای کار و سنگین

حمل و نقل اساس تحرک اقتصادی قلمداد می گردد. با توجه به قرار گرفتن ایران در شاهراه ارتباطی غرب به شرق اوراسیا، اهمیت راهبردی برای این منطقه از نظرحمل و نقل متصور است. متاسفانه فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مشکلات متعددی را از نظر هزینه های سوخت، تعمیر و نگهداری و از همه مهمتر سوانح جاده ای ایجاد می کند. بر این اساس شرکت لیزینگ ایران و شرق درصدد است تا تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان این بخش برای خرید ماشین‌ آلاتی مانند: انواع کامیون، اتوبوس، مینی بوس و  کشنده و… قرار دهد.