محمدتقی صافدل

محمدتقی صافدل

مشخصات:

 سمت: مدیر عامل
 وضعیت: غیرموظف
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 

سوابق کاری:

عضو هیئت مدیره موظف فورشگاههای زنجیره ای قدس
مدیر عامل وعضو هیئت مدیره شرکت صادراتی و واردراتی بنیاد مستعضفان
رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش پایا صنعت سینا
رئیس هیئت مدیره شرکت شیشه سازی مینا