محمدتقی صافدل

محمدتقی صافدل

مشخصات:

 سمت: مدیر عامل
 وضعیت: موظف
 مدرک تحصیلی: کارشناسی  - مدیریت دولتی
 

سوابق کاری:

عضو هیئت مدیره موظف فورشگاههای زنجیره ای قدس
مدیر عامل وعضو هیئت مدیره شرکت صادراتی و وارداتی بنیاد مستضعفان
رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش پایا صنعت سینا
رئیس هیئت مدیره شرکت شیشه سازی مینا